Opgehaalde input eerste omgevingsdialoog 20 oktober

Op 20 oktober hebben we, tijdens de eerste omgevingsdialoog, uw input gekregen op verschillende thema's die belangrijk zijn bij de herontwikkeling van wonen At the Park. Vanuit u wordt onder andere aandacht gevraagd voor parkeren & logistiek, volume op de hoek Volmerlaan/Kessler Park, nieuwe functies zoals horeca/kunstgalerie, hittestress en een passende invulling van het groen. Waar mogelijk worden uw input meegenomen in het Kavelpaspoort. Een wrap-up van de opgehaalde input vindt u in de bijlage.