Eerste omgevingsdialoog wonen At the Park

Meer dan 30 bewoners/bedrijven waren aanwezig bij de eerste omgevingsdialoog voor de herontwikkeling van wonen At the Park. Na de presentatie van de concept kaders en visie op de campus was er ruimte om vragen, ideeën, kansen en zorgen te uiten aan de tafels. Er zijn vragen gesteld en er is veel input gegeven op verschillende thema's. Vanuit de buurt wordt onder andere aandacht gevraagd voor parkeren & logistiek, volume op de hoek Volmerlaan/Kessler Park, nieuwe functies zoals horeca/kunstgalerie, hittestress en een passende invulling van het groen. Alle vragen die zijn gesteld tijdens de omgevingsdialoog zullen we beantwoorden in een Vraag en Antwoord-overzicht en samen met een beeldoverzicht van de opgehaalde input op deze website zetten.

Klik hier om de omgevingsdialoog terug te kijken

Hieronder vindt u ook de PDF presentatie die gegeven is tijdens bijeenkomst

Heeft u naar aanleiding van de omgevingsdialoog vragen? Of heeft u een goed idee voor de campus? Stel deze hieronder of mail naar de projectleider. Half december wordt de tweede omgevingsdialoog gehouden. Uiterlijk drie weken van tevoren zal de uitnodiging worden verstuurd.