Meedenken

Aanleiding

Kadans, Miss Clark en W. Hagenaar Vastgoed ontwikkelen At the Park tot een levendige campus met wonen, werken, leren en recreatie. Om te komen tot een gedragen plan wat gerealiseerd kan worden er een aantal stappen doorlopen. In februari 2022 is het Ontwikkelkader vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stappen zijn het opstellen van een Kavelpaspoort en concept Bestemmingsplan. In elke fase wordt, op basis van uitgangspunten en planuitwerking, concreter welke functies in welke vorm gebouwd mogen worden. Graag willen we met omwonenden in gesprek over de kaders en de uitwerking. We zijn benieuwd naar uw wensen, ideeën en zorgen. Hoe kijkt u aan tegen de locatie en uw buurt? Wat vindt u belangrijk? Welke kansen en randvoorwaarden ziet u voor de herontwikkeling?

Planning en proces

In het komend halfjaar worden drie bijeenkomsten georganiseerd met de buurt, fysiek op locatie of online indien dit fysiek niet mogelijk is. De eerste kennismaking heeft al plaatsgevonden op woensdag 13 juli 2022 waarbij de buurt is meegenomen in de herontwikkelingsstappen van At the Park.

  1. Bijeenkomst 1 Concept Kavelpaspoort

Tijdens de eerste bijeenkomst (donderdag 20 oktober 2022) presenteren wij u het concept Kavelpaspoort en geven wij uitleg over de processtappen. Ook zullen we u een aantal vragen stellen en zijn wij benieuwd naar uw reactie op de concept kaders en uw wensen, zorgen en knelpunten. Na de eerste bijeenkomst toetsen wij uw input naar haalbaarheid en huidige kaders. Vragen beantwoorden wij via een vraag- en antwoordformulier die samen met een beeldverslag van de avond op deze website komen te staan.

  1. Bijeenkomst 2 Planuitwerking

Tijdens de tweede bijeenkomst geven we een terugkoppeling van de eerste bijeenkomst, het Kavelpaspoort en presenteren wij de planuitwerking die past binnen de gestelde kaders. Na de presentatie horen wij graag uw feedback op verschillende thema’s. Uw feedback zullen wij waar mogelijk verwerken. Van deze bijeenkomst wordt een beeldverslag gemaakt en wordt het vraag- en antwoordformulier aangevuld. Beiden komen op deze website te staan.

  1. Bijeenkomst 3 Concept Bestemmingsplan

De input uit bijeenkomst 1 en 2 worden verwerkt tot het concept Bestemmingsplan die tijdens de derde bijeenkomst wordt gepresenteerd. De laatste input wordt opgehaald waarna het concept Bestemmingsplan wordt afgerond. Van deze bijeenkomst wordt een beeldverslag gemaakt en wordt het vraag- en antwoordformulier aangevuld. Beiden komen op deze website te staan. Na het verwerken van uw input wordt het concept Bestemmingsplan ter visie gelegd in voorbereiding op de bestemmingsplanwijziging.

Wilt u alleen op de hoogte worden gehouden? Dan kunt u op deze pagina rechtsboven klikken op 'Log in / registreer' en een account aanmaken.

Voor gemeentelijke informatie over dit project kun u klikken op deze link